Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on:

TULEVIIN RATKAISUIHIN KESKITTYVÄÄ
Mennyttä ei voi muuttaa. Menneisyydestä puhutaan sen verran kuin on tarpeellista. Tärkeintä on keskittyä nimenomaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

VAHVUUKSIEN ESIINKAIVAMISTA
Mitkä ovat Sinun vahvuutesi, miten voit käyttää niitä tehokkaammin hyväksesi ongelmasi tai suuntasi löytämisessä. Mitkä ovat vahvuudet, jotka olet ehkä unohtanut tai joita et pidä itse tärkeänä? Hyödynnetään näitä ominaisuuksia.

TAVOITTEELLISTA
Sovitaan yhdessä selkeät tavoitteet työskentelylle. Mitkä ovat lähtökohdat ja minne halutaan päästä. Tärkeää on kuunnella asiakkaan omia toiveita ja tavoitteita.

VERKOSTOJA ARVOSTAVAA
Läheiset ihmiset ovat meille tärkeimpiä. Hyödynnetään näitä verkostoja myös ongelmien ratkaisuissa. Asiakkaan läheiset ja verkostot ovat voimavarana.

MUUTOSPOSITIIVISTA
Terapian aikana on tarkoitus saada aikaan muutos ongelmaan tai tehdä oikea valinta asian äärellä.

Hoito tieteellisesti tutkittu
Helsingin psykoterapia tutkimus